TCG

Termenii și condițiile generale
Max Blinker

(denumite în continuare „Termenii și condițiile generale”) În conformitate cu acești Termeni și condiții generale, Vânzătorul, este compania Voltride sro, cu sediul social în Bratislava, strada Košická nr. 58, cod poștal 82109 - cartierul Ružinov, CIN: 50 750 003, înregistrată la Registrul Comerțului Judecătoriei Bratislava III, Secția: Sro, Dosar nr.: 118002/B (denumit în continuare „Vânzătorul”).

Contact: info@maxblinker.ro
Linia telefonică pentru clienți: +40 316 312699

Organism de supraveghere: Inspecția Slovacă a Comerțului (SOI), Inspectoratul SOI pentru Regiunea Bratislava Bajkalská 21/A, P.O. Cutia nr. 5, 820 07 Bratislava, Departamentul Inspecție Tehnică a Produselor și Protecția Consumatorului, nr. de telefon: +421 2 58272 172-3, fax: +421 2 58272 170

 1. Bunurile pot fi selectate prin răsfoirea catalogului de pe acest site, cu asistența operatorului nostru, sunând la +40 316 312699 sau în showroom-urile noastre.
 2. Când comandați online, vă rugăm să furnizați următoarele informații:
  1. Dacă cumpărați în calitate de Consumator, adică în calitate de persoană fizică care nu acționează, la încheierea unui contract la distanță, ca entitate comercială sau în cadrul atribuțiilor sale de muncă sau profesiei sale, vă rugăm să precizați numele, prenumele și adresa . Vă rugăm să introduceți numărul dvs. de telefon și adresa de e-mail.
  2. Dacă cumpărați ca entitate comercială, furnizați, de asemenea, denumirea societății, numărul de identificare al companiei, numărul de identificare fiscală și sediul comercial sau sediul social
 3. Odată plasată, comanda dumneavoastră va fi procesată și o confirmare a primirii comenzii va fi trimisă imediat la adresa dumneavoastră de e-mail. Detaliile comenzii și data estimată de livrare a Bunurilor către Cumpărător vor fi convenite cu dvs. prin e-mail.Dacă este necesar,toate informațiile suplimentare referitoare la comanda dvs. vor fi trimise la adresa de e-mail furnizată de dumneavoastră.
 4. Confirmarea de primire a comenzii de către Vânzător nu constituie încheierea vreunui contract de cumpărare. Odată cu confirmarea de primire a comenzii, Vânzătorul va verifica disponibilitatea Bunurilor, iar contractul de cumpărare va fi încheiat doar prin acceptarea obligatorie a propunerii Vânzătorului, de a încheia un contract de cumpărare de către Cumpărător, sub forma unei confirmări prin e-mail că Bunurile sunt gata de ridicare sau că Bunurile sunt expediate.
 5. Vânzătorul va fi obligat să proceseze comanda și să livreze Bunurile Cumpărătorului, în cel mult 60 de zile. Cu toate acestea, de obicei Bunurile se livrează în 2 zile lucrătoare. Livrările Bunurilor se fac doar în timpul zilelor lucrătoare. Vă vom informa prin e-mail despre ziua exactă de expediere și livrare a Bunurilor.
 6. Prin prezenta, Vânzătorul informează Cumpărătorul că, în conformitate cu prevederile § 15 (1) (e) punctele 3 și 4 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal, în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului, se presupune că datele personale ale Cumpărătorului vor fi furnizate și făcute accesibile terților sau unui grup de destinatari, cum ar fi compania de transport maritim, bancă, procesatorul de plăți și altele asemenea.
 7. La primirea Bunurilor, vă vom livra un document de primire a mărfurilor care va servi și ca dovadă de plată a Bunurilor, în cazul rambursului. Documentul de primire a mărfurilor va servi și ca o comandă scrisă pentru Bunuri. Un document fiscal cu prețul de achiziție și TVA vă va fi trimis prin e-mail în ziua livrării Bunurilor. Bunurile vor fi considerate a fi primite de Cumpărător, în momentul în care Cumpărătorul sau o terță parte autorizată de Cumpărător primește toate părțile Bunurilor comandate sau dacă:
  1. Bunurile comandate de Cumpărător într-o singură comandă sunt livrate separat, în momentul primirii Bunurilor care au fost livrate ultimele,
  2. Bunurile sunt livrate ca fiind formate din mai multe ansambluri sau piese, in momentul primirii ultimului ansamblu sau ultimei piese,
  3. Bunurile sunt livrate în mod repetat într-o perioadă specificată, în momentul primirii primei livrări de Bunuri.
 8. Vânzătorul va avea dreptul să se retragă din contract pe motiv că nu există stoc, indisponibilitate a Bunurilor sau în cazul în care producătorul, importatorul sau furnizorul de Bunuri convenit în contract întrerupe producția sau efectuează modificări majore care împiedică îndeplinirea obligațiilor vânzătorului în temeiul contractului sau din cauza Forței Majore, sau în cazul în care, chiar și după depunerea tuturor eforturilor rezonabile care pot fi așteptate în mod justificat de la Vânzător, Vânzătorul nu poate livra Bunurile Cumpărătorului în perioada specificată de acești Termeni și Condiții Generale, sau pentru un preț care este specificat în magazinul online al Vânzătorului. Vânzătorul va fi obligat să informeze imediat Cumpărătorul despre acest fapt și să ramburseze orice depozit deja plătit pentru Bunurile convenite în contract în termen de 14 zile de la notificarea retragerii din contract, prin transfer bancar în contul desemnat de Cumpărător.
 9. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract fără a indica vreun motiv, în termen de 14 zile de la data primirii Bunurilor. Cumpărătorul va avea dreptul de a despacheta și de a testa Bunurile în această perioadă, similar cu situția când ar cumpără într-un magazin clasic. Cu toate acestea, testarea nu înseamnă începerea efectivă a utilizării Bunurilor și apoi returnarea acestor Bunuri uzate vânzătorului. Cumpărătorul își poate exercita dreptul de a se retrage din contractul cu vânzătorul printr-o notificare scrisă sau printr-un e-mail trimis la info@maxblinker.ro, specificând foarte clar că Cumpărătorul se retrage din contract. În acest scop, Cumpărătorul poate utiliza un formular de retragere din contract. Dacă decideți să faceți acest lucru, vă rugăm să ne trimiteți în scris notificarea de retragere din contract semnată, împreună cu Bunurile, menționând numele și prenumele dvs., adresa, numărul comenzii, data comenzii și numărul contului care va fi utilizat pentru decontarea financiară.
 10. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din contract, orice acord suplimentar asociat contractului de cumpărare, de la care Cumpărătorul se retrage, va fi de asemenea anulat.
 11. Vă rugăm să returnați Bunurile , împreună cu dovada achiziției, în cel mult 14 zile de la data retragerii din contract, la adresa: Červenej armády 359, 90632 Jablonica, Slovensko, sau eventual predați Bunurile personal la magazin (punctul de distributie). Prin retragerea din contract, Cumpărătorul va fi obligat să returneze Vânzătorului Bunurile complete, inclusiv documentația completă, nedeteriorate, de preferință în ambalajul original și neutilizate. Se recomanda asigurarea Bunurilor. Vânzătorul nu va accepta niciun bun trimis înapoi ca ramburs la livrare. După o retragere valabilă din contract, Vânzătorul va returna Cumpărătorului toate plățile efectuate dovedibil de către Cumpărător în legătură cu încheierea contractului de cumpărare, în special prețul de achiziție, inclusiv costurile de livrare a Bunurilor. Cu toate acestea, Vânzătorul nu va fi obligat să ramburseze Cumpărătorului orice costuri suplimentare, în cazul în care Cumpărătorul alege o metodă de livrare diferită decât cea standard oferită de Vânzător. Costurile suplimentare vor însemna diferența dintre costurile de livrare selectate de Cumpărător și costurile celei mai ieftine metode de livrare standard oferite de Vânzător. Plățile vor fi returnate Cumpărătorului în termen de 14 zile calendaristice de la data la care Vânzătorul primește notificarea Cumpărătorului de retragere din contractul de cumpărare. Plata se va face folosind aceeași metodă ca cea folosită de Cumpărător la efectuarea plății. Acest lucru nu va elimina dreptul Cumpărătorului de a conveni cu Vânzătorul asupra unei alte metode de plată, cu condiția ca Cumpărătorului să nu fie percepute taxe suplimentare în acest sens.
 12. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din contract și livrează Bunurile Vânzătorului folosite sau deteriorate/incomplete sau în cazul în care valoarea Bunurilor respective este redusă ca urmare a manipulării Bunurilor în afara cadrului de manipulare necesar pentru determinarea proprietăților și funcționalitatea Bunurilor, Vânzătorul va avea dreptul de a primi de la Cumpărător despăgubirea reprezentând contravaloarea costurilor de reparare a Bunurilor și de readucere a Bunurilor la starea inițială, respectiv Vânzătorul va avea dreptul de a pretinde de la Cumpărător despăgubirea pentru valoarea redusă a Bunurilor iar Cumpărătorul vor fi notificat în acest sens.
 13. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din contract și livrează Vânzătorului Bunuri care sunt folosite, deteriorate sau incomplete, Cumpărătorul se obligă să despagubeasca Vanzatorul cu valoarea cu care Bunurile au scăzut efectiv, plus costurile suportate de către Vânzător în legătură cu repararea Bunurilor și restaurarea acestora , calculată în conformitate cu lista de prețuri pentru servicii post-garanție care se aplică Bunurilor.
  În conformitate cu acest punct al Termenilor și Condițiilor Generale, Cumpărătorul va fi obligat să plătească Vânzătorului compensația în valoare de diferența dintre prețul de cumpărare al Bunurilor și valoarea Bunurilor la momentul retragerii din contractul de cumpărare.
 14. Vânzătorul se obligă să returneze Cumpărătorului prețul plătit pentru Bunurile respective (împreună cu toate plățile primite de la Cumpărător pe baza sau în legătură cu acestea, inclusiv transportul, livrarea, poșta și alte costuri și taxe) în termen 14 zile calendaristice de la trimiterea de către Vânzător a notificării de retragere din contract. Vânzătorului nu i se va cere să returneze Cumpărătorului prețul plătit pentru Bunurile aplicabile înainte ca Bunurile să fie efectiv livrate Vânzătorului, respectiv accesoriile, documentația etc. până când Cumpărătorul nu demonstrează livrarea Bunurilor împreună cu accesorii, inclusiv documentație etc.
 15. La retragerea din contract, Cumpărătorul va suporta costurile directe de returnare a Bunurilor către Vânzător sau către persoana autorizată de Vânzător să primească Bunurile. La retragerea din contract, Cumpărătorul va suporta costurile directe de returnare a Bunurilor către Vânzător, Bunuri care nu pot fi returnate prin poștă din cauza naturii lor. Costurile directe asociate cu returnarea Bunurilor nu pot fi calculate în mod corespunzător în avans. Pe baza informațiilor disponibile, estimarea acestor costuri variază între 2 EURO și 150 EURO în funcție de mărimea și greutatea Bunurilor, distanța de la care Bunurile sunt returnate și prețurile pentru care expeditorul selectat de Cumpărător își oferă serviciile.
 16. În cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile de mai sus, în temeiul Termenilor și Condițiilor Generale, retragerea din contact nu va fi valabilă sau efectivă , Vânzătorul nu va fi obligat să ramburseze Cumpărătorului toate plățile dovedibile conform acestor Termeni și Condiții Generale și, în același timp, va avea dreptul la rambursarea costurilor asociate cu trimiterea Bunurilor înapoi către Cumpărător.
 17. Cumpărătorul (Consumatorul) nu are dreptul de a se retrage din contract, al cărui subiect este:
  1. Prestarea unui serviciu, în cazul în care prestarea unui astfel de serviciu a început cu acordul expres al Consumatorului, iar Consumatorul declară că a fost informat în mod corespunzător că, prin acordarea acestui consimțământ, își pierde dreptul de a se retrage din contract în cazul în care serviciul a fost furnizat în totalitate,
  2. Vânzarea de Bunuri realizate conform cerințelor speciale ale Consumatorului, Bunuri la comandă sau Bunuri destinate special unui singur Consumator,
  3. Vânzarea de bunuri supuse deteriorării rapide a calității sau distrugerii,
  4. Vânzarea de Bunuri închise în ambalaje de protecție care nu trebuie returnate din motive de protecție a sănătății sau de igienă și al căror ambalaj de protecție a fost deteriorat după livrare,
  5. Vânzarea de înregistrări audio, înregistrări video, înregistrări audio și video, cărți sau software de calculator vândute în ambalaje de protecție, în cazul în care Consumatorul a despachetat deja ambalajul,
  6. Vânzarea cărților care nu sunt furnizate în ambalaje de protecție,
  7. Furnizarea de conținut electronic altfel decât pe un suport material, unde furnizarea acestuia a început cu acordul expres al Consumatorului, iar Consumatorul declară că a fost informat în mod corespunzător că prin acordarea acestui consimțământ își pierde dreptul de retragere din contract.
 18. Prețul de achiziție al Bunurilor va fi întotdeauna confirmat în specificația de comandă trimisă prin e-mail. Cumpărătorul confirmă că Consumatorul a fost informat despre faptul că comanda vine cu obligația de a plăti prețul.
 19. Toate prețurile pentru Bunuri și servicii și toate taxele din magazinul online sunt afișate, inclusiv TV-ul. Toate promoțiile sunt valabile până la epuizarea stocului, cu excepția cazului în care se specifică altfel pentru un anumit produs. Prețul obișnuit înseamnă prețul Bunurilor, fără a ține cont de orice bonusuri totale posibile, campanii de marketing pentru a susține vânzările și alte vânzări cu reduceri, prețul recomandat de producător sau distribuitor, și vom arăta întotdeauna prețul care reflectă mai bine nivelul pieței la momentul dat.
 20. Condițiile de garanție vor fi guvernate de Procedura de reclamație:
  1. În cazul în care Bunurile prezintă defecte evidente, și anume, în special dacă Bunurile sunt vândute Cumpărătorului într-un ambalaj deteriorat, Cumpărătorul va avea dreptul de a nu accepta Bunurile. În acest caz, dreptul Cumpărătorului de a primi Bunuri fără defecte de la Vânzător, sau la o rambursare a prețului de achiziție, va fi păstrat.
  2. În cazul în care Bunurile prezintă defecte în perioada de garanție, Cumpărătorul va avea dreptul de a depune o Reclamație. În cazul produselor care utilizează o baterie pentru funcționarea lor, respectiv diferite tipuri de baterii, o uzură normală a acumulatorului (a bateriei) nu va fi considerată a constitui un defect al produsului, deoarece acestea sunt componente cărora,în condiții de utilizare normală, le scade în mod natural durata de viață.
  3. Durata perioadei de garanție pentru cumpărătorii care sunt consumatori va fi reglementată de dispozițiile aplicabile ale Legii, adică 24 de luni, sub rezerva excepțiilor prevăzute de lege. Perioada de garanție începe din ziua în care Bunurile sunt primite de către Cumpărător. În cazul în care Bunurile revendicate sunt livrate prin poștă sau curier (vezi contacte), persoana responsabilă va primi Bunurile, va verifica expedierea, documentația (factură, chitanță casa de marcat, ambalaj), data pentru perioada de soluționare a reclamației va fi data de primire de la curier sau poștaș. Bunurile trimise ca ramburs la livrare nu vor fi acceptate de către Vânzător; recomandăm asigurarea Bunurilor.
  4. Durata perioadei de garanție pentru cumpărătorii care nu sunt consumatori este de 12 luni. Perioada de garanție începe din ziua în care Bunurile sunt primite de către Cumpărător. În cazul în care Bunurile sunt livrate prin poștă sau curier (vezi contacte), persoana responsabilă va primi Bunurile, va verifica expedierea, documentația (factură, chitanță casa de marcat, ambalaj), data pentru perioada de soluționare a reclamației va fi data de primire de la curier sau poștaș. Bunurile trimise ca ramburs la livrare nu vor fi acceptate de către Vânzător; recomandăm asigurarea Bunurilor.
  5. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract în toate cazurile prevăzute de lege. Retragerea va intra în vigoare față de Vânzător în momentul în care Vânzătorul primește notificarea scrisă a Cumpărătorului referitoare la retragerea din contract. În cazul retragerii din contract, contractul va fi anulat și părțile vor fi obligate să-și restituie tot ce și-au furnizat reciproc în temeiul contractului respectiv.
  6. În cazul unei plângeri, Vânzătorul nu va fi responsabil pentru pierderea datelor sau pentru orice daune cauzate de pierderea datelor, care au fost stocate în dispozitiv. Cumpărătorului i se va recomanda să facă o copie de rezervă a datelor, înainte de a depune o reclamație.
  7. În cazul unui defect care poate fi remediat, Consumatorul - Cumpărătorul va avea dreptul la remedierea acestuia în mod gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul va fi obligat să repare defectul fără întârzieri nejustificate. În loc de remedierea defectului, Consumatorul - Cumpărătorul va avea dreptul să solicite înlocuirea produsului sau, în cazul în care defectul se referă doar la o componentă a aprodusului, înlocuirea acesteia, cu condiția ca Vânzătorul să nu suporte costuri disproporționate având în vedere prețul Bunurilor sau gravitatea defectului.
  8. În loc să remedieze defectul, Vânzătorul va avea întotdeauna dreptul să înlocuiască articolul defect cu unul funcțional, cu condiția să nu cauzeze dificultăți serioase Consumatorului - Cumpărător.
  9. În cazul unui defect care nu poate fi remediat și care împiedică utilizarea în mod corespunzător a produsului, Consumatorul - Cumpărător are dreptul să înlocuiască produsul sau să se retragă din contract. Aceleași drepturi se aplică Consumatorului - Cumpărător, dacă implică defecte remediabile, dar în cazul în care Consumatorul - Cumpărătorul nu este în măsură să utilizeze în mod corespunzător produsul din cauza apariției repetate a unui defect după reparație, sau din cauza unui număr mai mare de defecte. În cazul în care acestea sunt alte defecte ireparabile, Consumatorul - Cumpărătorul va avea dreptul la o reducere rezonabilă la prețul articolului.
  10. Vânzătorul a informat Consumatorul - Cumpărător cu privire la drepturile sale în temeiul dispoziției § 622 din Codul civil (punctul 1 al acestui articol) și asupra drepturilor care apar în temeiul dispoziției § 623 din Codul civil ( pct. 2 din prezentul articol), prin publicarea acestei Proceduri de Reclamație pe subpagina magazinului online al Vânzătorului iar Consumatorul - Cumpărătorul a avut ocazia să o citească înainte de transmiterea comenzii.
  11. Pe baza deciziei Cumpărătorului, în baza drepturilor revendicate de Cumpărător în temeiul dispozițiilor § 622 și § 623 din Codul civil, Vânzătorul sau o persoană autorizată trebuie să stabilească imediat metoda de tratare a reclamațiilor conform prevederii § 2. (m) din Legea privind protecția consumatorilor; în cazuri mai complexe termenul este de 3 zile de la începerea procedurii de reclamație; în cazuri justificate, în special atunci când este necesară o evaluare tehnică complexă a stării Bunurilor, termenul este de 30 de zile de la data începerii procedurii de reclamație. După stabilirea modului de tratare a reclamației, Vânzătorul sau o persoană autorizată va trata imediat reclamația; în cazuri justificate, plângerea va fi posibilă ulterior. Cu toate acestea, tratarea unei reclamații nu trebuie să dureze mai mult de 30 de zile de la data depunerii reclamației. Odată ce expiră perioada de tratare a reclamațiilor, Consumatorul va avea dreptul de a se retrage din contract sau de a înlocui Bunurile cu Bunuri noi. Vânzătorul va informa Cumpărătorul prin e-mail despre încheierea procedurii de reclamație și despre rezultat. Astfel protocolul de reclamație va fi livrat Cumpărătorului împreună cu Bunurile. În cazul în care Cumpărătorul revendică Bunurile în primele 12 luni de la încheierea contractului de cumpărare, Vânzătorul poate soluționa reclamația prin respingerea ei, numai pe baza unui expert sau a unui punct de vedere emis de o entitate autorizată, notificată sau acreditată sau a unui punct de vedere al unei persoane desemnate (denumită în continuare „evaluarea expertizată a bunurilor”). Indiferent de rezultatul evaluării expertizei, Vânzătorul poate să nu solicite Cumpărătorului să plătească costurile evaluării expertizei bunurilor sau alte costuri asociate cu evaluarea expertizei bunurilor.
  12. În cazul în care Cumpărătorul reclamă un produs după 12 luni de la încheierea contractului de cumpărare și Vânzătorul îl respinge, persoana care se ocupă de reclamație va fi obligată să menționeze în documentul de tratare a reclamației, pe care Cumpărătorul îl trimite împreună cu Bunurile pentru o evaluare de expertiză. În cazul în care Cumpărătorul trimite Bunurile pentru evaluare de expertiză, la entitatea desemnată specificată în documentul de tratare a reclamațiilor, costurile evaluării expertizei, precum și toate celelalte costuri aferente suportate, vor fi suportate de Vânzător, indiferent de rezultatul expertizei. În cazul în care Cumpărătorul dovedește prin evaluarea unui expert responsabilitatea Vânzătorului pentru defectul reclamat al Bunurilor, Cumpărătorul va avea dreptul de a revendica din nou Bunurile; perioada în care se întocmește expertiza nu se include în perioada de garanție. Vânzătorul va fi obligat să ramburseze Cumpărătorului în termen de 14 zile de la data depunerii reclamației toate costurile suportate pentru evaluarea expertizei Bunurilor, precum și toate costurile asociate. O reclamație reînaintată nu poate fi respinsă.
  13. O plângere se depune fie personal la orice magazin (punct de distribuție), fie prin e-mail trimis la reclamatii@maxblinker.ro.
  14. Pentru ca reclamația dumneavoastră să fie tratată mai rapid, vă recomandăm ca împreună cu Bunurile să prezentați un document care confirmă achiziția Bunurilor (factura), care servește drept certificat de garanție și să completați formularul de reclamație.
  15. În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul și solicită rectificarea defectului Bunurilor prin reparare, și există o altă entitate decât Vânzătorul indicată în Certificatul de garanție în scopul reparațiilor în garanție ale Bunurilor, sediul activității respectivei entități fiind în aceeași locație ca și cVânzătorul sau într-o locație mai apropiată de Cumpărător, Cumpărătorul își va exercita dreptul de a efectua reparațiile în garanție la entitatea specificată în Certificatul de garanție.
  16. Dacă nu este posibil să solicitați o reparație în garanție la o altă entitate decât Vânzătorul, Vânzătorul va efectua reparația în garanție. În ziua primirii reclamației, Vânzătorul va emite Cumpărătorului un document de primire a Bunurilor , în care Vânzătorul va indica în mod precis defectele Bunurilor conform prevederii § 18 (5) din Protecția Consumatorului. Act. După soluționarea reclamației, Vânzătorul va informa Cumpărătorul în forma convenită cu Cumpărătorul.
  17. Mai mult, Cumpărătorul va avea dreptul de a solicita reparații în garanție în centrele de service autorizate, a căror listă este atașată documentației Bunurilor, sau eventual notificată de către Vânzător la cererea Cumpărătorului.
  18. Reclamațiile, inclusiv remedierea defectelor, trebuie tratate fără întârzieri nejustificate, iar în cazuri justificate în cel mult 30 de zile de la data plângerii. După expirarea acestei perioade, Consumatorul va avea dreptul de a se retrage din contract sau va avea dreptul să înlocuiască produsul cu un produs nou.
  19. În situația în care Bunurile trebuie trimise vânzătorului sau centrului service, Cumpărătorul se va asigura că Bunurile sunt ambalate într-un ambalaj adecvat care să protejeze Bunurile și să îndeplinească cerințele pentru transportul Bunurilor. În cazul transportului de Bunuri fragile, vă recomandăm să marcați expedierea cu simboluri corespunzătoare.
  20. În cazul în care Bunurile reclamate sunt livrate prin poștă sau curier (vezi contacte), persoana responsabilă va primi Bunurile, va verifica expedierea, documentația (factură, chitanță casa de marcat, ambalaj), iar data pentru perioada de soluționare a reclamației va fi data de primire de la curier sau poștaș.
  21. Persoana responsabilă se va ocupa cu monitorizarea expirării perioadei de soluționare a reclamațiilor conform prevederii relevante din Legea nr. 250/2007 Coll. privind protecția consumatorului și conform Codului civil, precum și pentru contactarea clientului, imediat după soluționarea reclamației în termenul legal, prin e-mail, mesaj SMS sau scrisoare recomandată.
  22. După gestionarea corectă a reclamației, centrul service va invita Cumpărătorul prin telefon, e-mail sau într-un alt mod convenit cu Cumpărătorul să primească Bunurile reparate și protocolul de reclamație, respectiv Bunurile și protocolul de reclamație vor fi livrate către Cumpărător prin expediere recomandată, cu acordul comun.
  23. În timpul oricărei vizite la Cumpărător de către un tehnician service, va fi necesar să se întocmească un protocol privind defectele identificate și modalitatea de remediere a acestora. Fără un astfel de protocol, vizita tehnicianului service nu va fi luată în considerare.
  24. Dreptul de a solicita garanție va fi anulat în cazul asamblarii neprofesionale sau punerii în funcțiune a Bunurilor nerespectând manualul de utilizare, precum și în cazul în care Bunurile sunt manipulate neprofesional, și anume, în special în cazul:
   1. Sigilii și autocolante de protecție sparte, dacă există pe produs
   2. Utilizarea Bunurilor în condiții care nu corespund prin parametrii acestora cu parametrii specificați în documentația Bunurilor
   3. Daune provocate de apă
   4. În cazul în care Bunurile sunt folosite contrar bunului simț, prin supraîncărcare sau exercitarea unui stres excesiv
   5. Utilizarea Bunurilor cu încălcarea regulilor de siguranță specificate pe acest site
  25. Parametrii declarați de producător sunt întotdeauna menționați conform testelor efectuate în condiții ideale. Orice discrepanță între parametrii declarați de producător și parametrii măsurați de utilizator nu constituie motiv de reclamație. În cazul în care clientul nu este mulțumit de parametrii produsului în uz real, clientul va avea posibilitatea de a testa Bunurile gratuit la magazinele noastre sau, eventual, de a returna Bunurile în termen de 14 zile fără a oferi niciun motiv.
  26. În cazul în care un produs include dispozitive de măsurare (vitezometru, termometru etc.), acestea nu sunt certificate, acuratețea lor nu este garantată și pot fi afectate, de exemplu, de temperatură, anvelope uzate etc. Acestea sunt valori aproximative și acuratețea acestor date nu poate face obiectul unei plângeri.
  27. Dacă Cumpărătorul - Consumatorul nu este mulțumit de tratarea reclamației de către Vânzător sau dacă Cumpărătorul - Consumatorul se adresează vânzătorului cu o cerere de remediere și nu este mulțumit de modul în care Vânzătorul a tratat reclamația, sau dacă Cumpărătorul consideră că Vânzătorul a încălcat drepturile Cumpărătorului, Cumpărătorul - Consumatorul va avea dreptul să se adreseze Vânzătorului cu cererea de remediere. În cazul în care Vânzătorul răspunde negativ unei astfel de solicitări sau nu îi răspunde în termen de 30 de zile de la data trimiterii, Cumpărătorul - Consumatorul va avea dreptul de a depune o cerere de inițiere a soluționării alternative a litigiului către o entitate de soluționare alternativă a litigiilor. Entitatea de soluționare alternativă a litigiilor este Inspecția Comerțului Slovacă, Bajkalská 21/A, P.O. Caseta 5, 820 07 Bratislava, respectiv altă entitate juridică aplicabilă înregistrată în lista entităților de soluționare alternativă a litigiilor menținută de Ministerul Economiei al Republicii Slovace (lista este disponibilă la www.mhsr.sk). Cumpărătorul – Consumatorul va avea dreptul de a alege o entitate alternativă de soluționare a litigiilor care să fie abordată cu reclamația. Pentru depunerea moțiunii de soluționare alternativă a litigiilor, Consumatorul poate utiliza platforma online de soluționare a litigiilor disponibilă la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/ website.
  28. În cazul oricărei plângeri, Cumpărătorul va informa Vânzătorul despre depunerea reclamației și va conveni cu Vânzătorul asupra celei mai adecvate forme a procedurii de reclamație. Ținând cont de natura reclamației, Vânzătorul va oferi Cumpărătorului o vizită a tehnicianului service pentru a efectua repararea oricăror defecțiuni,la locul de instalare, adică la Cumpărător, sau Vânzătorul va recomanda expedierea Mărfurilor către un centru de service.
  29. Departamentul de reclamații:

   Voltride s.r.o.
   Šumavská 1
   821 08 Bratislava - Ružinov city borough

   reclamatii@maxblinker.ro
   +40 316 312699
  30. Perioada de garanție pentru Bunuri este de 24 de luni de la data încheierii contractului de cumpărare, cu excepția cazului în care este stipulată o altă perioadă de garanție pentru Bunurile specifice, și va începe de la data primirii Bunurilor și confirmării documentelor necesare asociate Bunurilor de către persoana autorizată. Perioada de garanție de 24 de luni se aplică vânzării de Bunuri pentru uz privat [§ 620 (1) din Codul civil]. În cazul în care Cumpărătorul nu este un Consumator conform Articolului 1 Dispoziții Generale și Definiția Termenilor, secțiunea 3 (1.i.), perioada de garanție va fi de 12 luni.
  31. Perioada de garanție va fi prelungită cu perioada în care Cumpărătorul nu poate folosi Bunurile din motive de reparare a Bunurilor în garanție.
  32. În cazul în care Bunurile sunt înlocuite cu Bunuri noi, Cumpărătorul va primi un document care specifică Bunurile înlocuite. Orice reclamații suplimentare vor fi depuse pe baza bonului de livrare original și a acestui document de reclamație.
  33. Toate reparațiile solicitate eligibil vor fi gratuite în perioada de garanție.
  34. În cazul unei plângeri, nu vom fi răspunzători pentru pierderea datelor sau pentru orice daune cauzate de pierderea datelor stocate în dispozitiv.
  35. Perioada de garanție va continua până la primirea Bunurilor.
  36. Perioada dintre momentul revendicării Bunurilor și momentul în care Cumpărătorul trebuie să primească Bunurile după finalizarea reparației în garanție nu va fi inclusă în perioada de garanție.
  37. Un document fiscal (factură sau chitanță ) va fi suficient pentru a revendica garanția, servind și ca certificat de garanție. Cu toate acestea, dacă un certificat de garanție este furnizat împreună cu produsul în momentul achiziției, vă recomandăm să îl trimiteți atunci când solicitați garanția.
  38. Documentul fiscal vă va fi trimis prin e-mail în ziua livrării Bunurilor.
 21. Vânzătorul nu va fi responsabil pentru livrarea întârziată a Bunurilor cauzată de introducerea incorectă a adresei de către Cumpărător. Cumpărătorului i se va cere să inspecteze temeinic Bunurile, precum și ambalajul acestora, la primirea acestora de la transportator/curier și să confirme prin semnătura Cumpărătorului primirea Bunurilor pe documentul de primire a bunurilor. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Bunurile sau ambalajul Bunurilor sunt deteriorate mecanic, Cumpărătorul va fi obligat să informeze transportatorul despre acest fapt și să verifice starea Bunurilor în prezența transportatorului. În cazul în care Cumpărătorul descoperă o deteriorare a Bunurilor la primire, Cumpărătorul va fi obligat să întocmească imediat un protocol privind amploarea și natura daunelor aduse Bunurilor (protocol de deteriorare), a cărui acuratețe va fi confirmată de către transportator.
  În acest caz, orice plângere pentru nelivrarea Bunurilor din vina curierului sau deteriorarea Bunurilor cauzată de serviciul de curierat trebuie depusă direct la angajatul serviciului de curierat. Cumpărătorul nu va accepta niciun Bun deteriorat de la curier și Cumpărătorul va înregistra orice deteriorare a Bunurilor în documentul de primire a mărfurilor.
  Orice reclamații de deteriorare mecanică a Bunurilor, care nu au fost evidente la primirea expedierii, trebuie depuse imediat după primirea expedierii, cel târziu până la ora specificată de companiile de transport individuale în documentele „Metode de livrare” și „Reclamații” . Se vor putea face reclamații pentru defecte ale Bunurilor deteriorate descoperite ulterior, cu condiția să se dovedească că Bunurile au suferit defectele reclamate la momentul primirii de la transportator. Înainte de prima utilizare, Cumpărătorul va fi obligat să studieze condițiile de garanție, inclusiv instrucțiunile de utilizare și, ulterior, să respecte îndeaproape aceste informații.
 22. Cumpărătorul va avea dreptul de a anula comanda fără a furniza un motiv, în orice moment înainte de expedierea Bunurilor, prin e-mail sau apel telefonic. În cazul în care Bunurile nu sunt livrate din cauza forței majore sau din cauza încetării producției Bunurilor, Vânzătorul va notifica imediat Cumpărătorul cu privire la motivul nelivrării. În cazul în care prețul de cumpărare sau fracțiune din prețul produsului a fost deja plătit, fondurile vor fi returnate Cumpărătorului la anularea comenzii în termen de 14 zile calendaristice, folosind aceeași metodă ca cea folosită de Cumpărător la efectuarea plății. Acest lucru nu va efecta dreptul Cumpărătorului de a conveni cu Vânzătorul asupra unei alte metode de plată, cu condiția ca Cumpărătorului să nu-i fie percepute taxe suplimentare în acest sens.
 23. Punctele de la 8 până la 16 din acești Termeni și condiții generale nu se aplică în mod explicit entităților care nu îndeplinesc definiția de consumator prevăzută la § 2 litera (a) din Legea nr. 250/2007 Coll. privind protecția consumatorului.
 24. În cazul în care Consumatorul nu este mulțumit de modul în care Vânzătorul tratează reclamația sau dacă Consumatorul consideră că Vânzătorul a încălcat drepturile, Consumatorul va avea dreptul să se adreseze Vânzătorului cu cererea de remediere. Dacă Vânzătorul răspunde negativ unei astfel de solicitări de remediere sau nu răspunde acesteia în termen de 30 de zile de la data trimiterii, Consumatorul va avea dreptul de a depune o moțiune pentru inițierea unei soluții alternative a litigiului său conform § 12 din Actul nr. 391/2015 Col. privind soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor, cu modificările ulterioare.
  Entitatea competentă pentru soluționarea alternativă a litigiilor cu Vânzătorul – Voltride sro, cu sediul social în Str. Košická 58, 821 09 Bratislava - cartierul orașului Ružinov, CIN: 50 750 003, înregistrată la Registrul Comerțului Judecătoriei Bratislava III, Secțiunea: Sro, Dosar nr.: 118002/B, este Inspecția Comerțului Slovacă, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk, sau altă entitate juridică autorizată competentă înregistrată în lista entităților alternative de soluționare a litigiilor menținută de către Ministerul Economiei al Republicii Slovace (lista este disponibilă la http://www.mhsr.sk);Consumatorul va avea dreptul de a alege care dintre entitățile alternative de soluționare a litigiilor menționate mai sus vor fi abordate.
  Cumpărătorii - consumatorii vor avea dreptul de a utiliza platforma online de soluționare a litigiilor (denumită în continuare „PSL”) pentru a-și soluționa litigiile, în limba aleasă de ei. Cumpărătorul - Consumatorul poate utiliza platforma PSL disponibilă la http://ec.europa.eu/consumers/odr/ site-ul pentru soluționarea alternativă a litigiilor. La depunerea unei moțiuni pe platforma PSL, Cumpărătorul - Consumatorul va completa formularul electronic de reclamație. Informațiile transmise de Cumpărător trebuie să fie suficiente pentru atribuirea entității online de soluționare alternativă a litigiilor aplicabile. Cumpărătorul - Consumatorul poate atașa documente care susțin reclamația.
 25. Informațiile personale și protecția acestora
  Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal se găsesc pe site la secțiunea Protecția datelor cu caracter personal. Cumpărătorul ia la cunoștință este obligat să furnizeze Vânzătorului informații personale într-o formă corectă și adevărată, fiind, de asemenea, obligat să informeze Vânzătorul cu privire la orice modificare a informațiilor personale ale Cumpărătorului. Cumpărătorul confirmă că informațiile personale furnizate sunt corecte.
 26. Prin bifarea căsuței înainte de transmiterea comenzii, Cumpărătorul declară că a citit Termenii și Condițiile Generale, a înțeles pe deplin conținutul acestora și că este de acord cu acestea.
 27. Relațiile care nu sunt reglementate de acești Termeni și Condiții Generale vor fi guvernate de prevederile aplicabile ale Codului civil, Codului comercial (dacă Cumpărătorul nu acționează în calitate de Consumator), Legea nr. 22/2004 Coll. privind comerțul electronic, pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/2002 Coll. privind inspecția de stat a pieței interne în materie de protecție a consumatorilor și modificarea și completarea unor acte, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 284/2002 Coll., cu modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr. 102/2014 Col. privind protecția consumatorilor în vânzarea la distanță.
 28. Acești Termeni și Condiții Generale intră în vigoare față de Cumpărător la încheierea contractului de cumpărare.
 29. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile Generale. Totuși, un contract încheiat în mod valabil, va fi guvernat de Termenii și condițiile generale într-o redactare valabilă la momentul încheierii contractului.
 30. Toate materialele publicate pe site-ul Voltride s.r.o. sunt supuse dreptului de autor. Produsele și serviciile enumerate pe site, informațiile despre acestea și reprezentările lor pot face obiectul unor drepturi suplimentare ale entităților în cauză. Numele și denumirile produselor, serviciilor, companiilor și corporațiilor pot reprezenta mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor respectivi.
  Orice parte a site-ului companiei (în special, descrierile și reprezentările produselor vândute, descrierea achiziției și împărțirea în categorii și parametri) nu trebuie copiată electronic sau mecanic și pusă la dispoziția publicului fără permisiunea prealabilă scrisă a deținătorului drepturilor de autor.
 31. Voltride s.r.o avertizează că informațiile de pe site-urile magazinelor sale sunt preluate parțial de la terți; aceste informații pot conține inexactități de fapt sau tehnice sau erori tipografice și pot fi actualizate fără notificare prealabilă. Voltride s.r.o. poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să modifice produsele și serviciile descrise pe site-ul său și nu garantează corectitudinea faptică a conținutului acestora.
  Voltride s.r.o. nu va fi răspunzător față de nicio parte pentru nicio daună directă, indirectă, extraordinară sau de altă natură cauzată de utilizarea informațiilor de pe site-urile proprii sau legate de acestea, inclusiv (dar fără a se limita la) profit pierdut, costuri suportate, întreruperea activităților comerciale sau alte daune. Voltride s.r.o. nu oferă niciun fel garanții, altele decât garanțiile bazate pe lege și garanțiile oferite dincolo de cerințele statutare de către furnizorii de produse și furnizorii de servicii, care sunt oferite pe site-urile magazinelor companiei, dacă sunt menționate în mod expres cu astfel de produse și servicii. Informațiile furnizate pe paginile web ale Voltride s.r.o. nu pot fi interpretate ca o declarație de conformitate a oricăror produse sau servicii pentru un anumit scop, cu excepția cazului în care clientul primește o astfel de declarație de la Voltride s.r.o. în scris, după ce a contactat compania.
 32. Responsabilitatea utilizatorului, modificarea vehiculului și conformitatea cu legile locale
  Noi, Voltride s.r.o., acordăm prioritate siguranței, integrității și conformității legale a tuturor produselor și serviciilor noastre. Interzicem în mod expres orice modificare neautorizată a vehiculelor noastre, inclusiv, dar fără a se limita la, modificări menite să deblocheze viteza suplimentară sau să modifice specificațiile originale. Astfel de modificări nu numai că pun în pericol standardele de siguranță pe care le respectăm, dar pot, de asemenea, să facă vehiculul neconform cu reglementările locale.
  Clienții sunt sfătuiți să se familiarizeze cu reglementările locale privind traficul și vehiculele înainte de a face orice cerere de cumpărare sau modificare. Rămâne responsabilitatea fără echivoc a utilizatorului să se asigure că orice vehicul achiziționat sau modificat de la Voltride s.r.o. este operat în deplină conformitate cu aceste reglementări locale. Este responsabilitatea clienților să înțeleagă și să respecte reglementările privind vehiculul sau traficul din zona în care vehiculul achiziționat de la Voltride s.r.o. este utilizat de către client. Clientul este de acord, prin prezenta, că va folosi vehiculele achiziționate de la Voltride s.r.o. numai pe proprietate privată, cu acordul proprietarului proprietății, pentru uz sportiv/recreativ și că, în cazul în care clientul nu face acest lucru, este pe riscul și responsabilitatea sa. Să respecte orice cerințe legale, cum ar fi echipamentul de protecție, echipamentul obligatoriu al vehiculului, certificările sau limitele de putere/viteză. Orice utilizare în afara acestui scop, în special pe drumurile publice sau zonele reglementate de regulile de circulație, este strict interzisă.
  Dacă un client solicită modificări specifice de la Voltride s.r.o., se înțelege în mod explicit că vehiculul modificat este destinat exclusiv utilizării pe proprietatea privată și pe propriul risc al utilizatorului. Orice utilizare în afara acestui scop, în special pe drumurile publice sau zonele reglementate de regulile de circulație, este strict interzisă. Voltride s.r.o. nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru accidente, daune sau consecințe legale care rezultă din modificările neautorizate ale vehiculului sau din utilizarea acestora în setări restricționate sau neadecvate.
  Orice acțiune contrară acestor reguli, cum ar fi modificarea unui vehicul fără acordul autorităților sau conducerea unui vehicul ilegal pe drumurile publice, este la riscul și la discreția exclusivă a utilizatorului. Voltride s.r.o. nu va fi tras la răspundere pentru eventualele repercusiuni legale, daune sau răspunderi care decurg din astfel de acțiuni. Îndemnăm cu pasiune toți clienții noștri să acționeze în mod responsabil, să prioritizeze siguranța și să mențină integritatea vehiculelor lor pentru bunăstarea tuturor utilizatorilor drumului și a lor înșiși și listăm toți parametrii vehiculului, inclusiv puterea și viteza maximă pe site-ul nostru. Dacă vehiculul este limitat la o anumită viteză sau putere, modificarea acestor limite reprezintă o încălcare a acestui articol și este răspunderea clienților.
 33. Limitarea răspunderii
  Voltride s.r.o. nu va fi răspunzător pentru daune indirecte, speciale, în consecință sau punitive (inclusiv profituri pierdute) care decurg din sau sunt legate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza vehiculele, chiar dacă Voltride s.r.o. a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. În niciun caz, răspunderea totală a Voltride s.r.o. nu va depăși suma pe care ați plătit-o companiei pentru achiziționarea vehiculului.
 34. Despăgubiri
  Prin achiziționarea și/sau utilizarea oricăruia dintre vehiculele noastre, sunteți de acord să despăgubiți, să apărați Voltride s.r.o., ofițerii, directorii, angajații, agenții și afiliații săi de orice reclamație, răspunderi, daune, pierderi și cheltuieli, inclusiv, fără limitare, taxe legale și contabile rezonabile, care decurg din sau sunt legate în orice fel de (a) accesul sau utilizarea vehiculului; (b) încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții; sau (c) conduita dumneavoastră neglijentă sau greșită
 35. Vătămare și daune
  Voltride s.r.o. nu este responsabil pentru nicio vătămare, daune sau pierderi rezultate din utilizarea, utilizarea incorectă sau funcționarea defectuoasă a vehiculelor noastre. Clienții sunt responsabili pentru siguranța lor și a celorlalți în timpul utilizării vehiculului. Aceasta include purtarea echipamentului de protecție recomandat și respectarea tuturor instrucțiunilor producătorului și reglementărilor locale.

p>

TCG Max Care

Termeni și condiții generale Max Care

 1. Max Care reprezintă un serviciu de garanție extinsă, reparații și service pentru Bunurile achiziționate de la Vânzător. Este un serviciu cu plată, care poate fi comandat contra unei taxe prestabilite, scopul său fiind de a asigura deținerea Bunurilor achiziționate, fără griji. Valoarea taxei este comunicată Cumpărătorului prin e-mail, după cumpărare. Cumpărătorului i se oferă acest serviciu gratuit după cumpărare, pentru o perioadă de timp specificată, de exemplu o lună (durata exactă a perioadei gratuite poate varia în funcție de Bunuri și de decizia curentă a Vânzătorului, dar este întotdeauna specificată clar în e-mail). Furnizarea gratuită a serviciului nu este condiționată de comandarea acestui serviciu. În cazul în care perioada gratuită nu este prelungită, Cumpărătorul nu va avea nicio obligație de a plăti prelungirea acesteia. Prelungirea se efectueaza numai pe baza comenzii Cumpărătorului, pe care Cumpărătorul o realizează prin interfața web specificată în e-mailul care conține oferta, sau este trimisă Cumpărătorului printr-un mesaj text. În niciun caz, acesta nu constituie un serviciu de tip asigurare iar acest serviciu nu este oferit ca atare. Din acest motiv, nu oferă nicio protecție Cumpărătorului în cazul bunurilor furate și poate fi furnizat numai în timp ce Cumpărătorul se află în posesia Bunurilor achiziționate.
 2. Datorită faptului că nu este un serviciu de tip asigurare, Cumpărătorul recunoaște că furnizarea de reparații și service gratuit este posibilă numai atunci când Cumpărătorul prezintă sau expediază Bunurile împreună cu dovada achiziției și dovada achiziției serviciului Max Care. În cazul în care Cumpărătorul nu mai este în posesia Bunurilor (de exemplu, din cauza furtului), aceste servicii nu vor fi furnizate Cumpărătorului. În acest caz, serviciul Max Care nu va înceta și, de exemplu, dacă Bunurile sunt găsite ulterior, este posibilă continuarea cererii pentru serviciul Max Care.
 3. Serviciul Max Care poate fi achiziționat numai în perioada gratuită oferită după achiziționarea noilor Bunuri. Cumpărătorul este informat despre opțiunile de extindere în perioada gratuită prin e-mail sau mesaje text primite de la Vânzător. Condiția este să plătiți serviciul înainte de expirarea perioadei gratuite. În acest sens, decisivă este ziua în care fondurile sunt creditate în contul vânzătorului.
 4. Max Care va înceta prin:
  1. Notificare scrisă trimisă de Cumpărător sau Vânzător în termen de 14 zile de la cea mai recentă activare sau prelungire. În acest caz, cu condiția ca serviciul să nu fi fost utilizat, Vânzătorul va rambursa suma totală a taxei acestui serviciu în contul Cumpărătorului, în termen de 14 zile de la primirea notificării scrise de reziliere. Notificarea scrisă de reziliere poate fi transmisă și prin e-mail trimis la adresa de e-mail din secțiunea contact, publicată pe site-ul Vânzătorului.
  2. Scăderea perioadei de valabilitate a serviciului convenit
  3. Încetarea sau furtul Bunurilor pentru care se aplică serviciul
  4. Furnizarea bunurilor de înlocuire în cazul unor daune ireparabile sau în cazul unor daune, a căror reparație ar fi mai costisitoare decât furnizarea de bunuri comparabile
  5. Retragerea valabilă din contractul de cumpărare în perioada de garanție legală pe motivul unui defect de garanție al Bunurilor. În acest caz, Vânzătorul va returna suma proporțională rămasă a taxei pentru serviciul Max Care în funcție de numărul de zile pentru care serviciul este comandat și plătit, proporțional cu numărul de zile rămase până la terminarea serviciului în perioada de valabilitate
  6. Retragerea unilaterală a vânzătorului de la furnizarea serviciului. În acest caz, Vânzătorul va returna suma proporțională restantă a taxei pentru serviciul Max Care în funcție de numărul de zile pentru care serviciul este comandat și plătit, proporțional cu numărul de zile rămase până la sfârșitul perioadei de valabilitate a serviciului. Vânzătorul se poate retrage din furnizarea serviciului în orice moment în timpul perioadei de furnizare a serviciului fără a oferi un motiv, de exemplu în cazul în care vânzătorul suspectează că serviciul este utilizat abuziv de către Cumpărător. În acest caz retragere va intra în vigoare în ziua notificării scrise. Notificarea este trimisă la adresa de e-mail a Cumpărătorului utilizată de Cumpărător pentru a comanda Bunurile sau pentru a prelungi serviciul Max Care.
 5. Procedura de revendicare a serviciului Max Care:
  1. Max Care este oferit ca un serviciu asociat Bunurilor deteriorate pe care Cumpărătorul îl solicită în legătură cu Bunurile achiziționate, serviciu care poate fi furnizat ca modalitate de service sub forma furnizării gratuite a acestor servicii, inclusiv lucrările efectuate și piesele de schimb folosite.
  2. La comanda service, Cumpărătorului i se va cere să precizeze clar dacă Bunurile sunt acoperite de Max Care, să confirme data intrării în service și faptul că Cumpărătorul solicită reparații ca parte a serviciului Max Care.
  3. Vânzătorul poate confirma data sau poate propune o altă dată pentru efectuarea verificărilor în funcție de disponibilitatea curentă a Vânzătorului sau a pieselor de schimb, însă fără întârzieri nejustificate, astfel încât perioada de așteptare pentru Cumpărător să fie cea mai scurtă perioadă posibilă.
  4. Costurile de transport a echipamentului la și de la centrul service al Vânzătorului vor fi suportate de Cumpărător, iar aceste costuri vor fi facturate Cumpărătorului după efectuarea reparației.
  5. După repararea Bunurilor sau înlocuirea acestora cu Bunuri similare, aceste Bunuri vor fi trimise de Vânzător la adresa specificată de Cumpărător.
  6. Pentru fiecare utilizare individuală a Max Care, Vânzătorul percepe o taxă de serviciu de 250 Lei sau 10% din valoarea reparației, dacă prețul total al reparației depășește 2500 Lei. Valoarea reparației este calculată ca preț al pieselor de schimb utilizate și apoi rata de lucru orară curentă pentru clienți, specificată pe site-ul Vânzătorului în secțiunea Service. Cumpărătorul va fi obligat să plătească Vânzătorului această taxă, împreună cu costurile de transport, cel târziu în momentul primirii Bunurilor.
 6. Definiția și termenii și condițiile serviciilor individuale furnizate cu privire la Bunuri în perioada de valabilitate a Max Care:
  1. Reparația unui vehicul avariat este gratuită (cu excepția costurilor de transport și a taxelor prevăzute la punctul 5 litera (f) din prezentele TCG), indiferent de modul în care se produce dauna. Excepțiile în care Vânzătorul nu asigură reparații gratuite sunt descrise mai jos în acești Termeni și Condiții Generale.
  2. Valabilitatea teritorială este nelimitată. Cu toate acestea, costurile de transport a Bunurilor vor fi suportate integral de Cumpărător.
  3. Dacă tehnicianul service al Vânzătorului ajunge la concluzia că reparația nu mai este posibilă sau că reparația ar fi mai scumpă decât Bunurile similare cu utilizare similară, Vânzătorul va furniza Cumpărătorului gratuit Bunuri de înlocuire cu parametri similari sau mai buni decât Bunurile originale. În cazul în care Bunurile inițiale sunt acoperite de perioada legală de garanție, Vânzătorul va oferi drepturi identice asupra Bunurilor livrate de care beneficiază Cumpărătorul în ceea ce privește Bunurile originale (înlocuite). Bunurile originale (deteriorate) vor deveni proprietatea Vânzătorului, iar Bunurile noi (de înlocuire) vor deveni proprietatea Cumpărătorului. În acest caz, Max Care va fi, de asemenea, reziliat. Evaluarea dacă Bunurile de înlocuire au parametri similari sau mai buni va fi la discreția exclusivă a Vânzătorului. Bunurile de înlocuire pot fi deja utilizate, de exemplu ca vehicul demonstrativ. Cu toate acestea, trebuie utilizat mai puțin sau comparabil cu Bunurile originale. Poate prezenta defecte corespunzătoare utilizării normale, dar acestea nu trebuie să împiedice utilizarea corectă a Bunurilor de înlocuire. Astfel de defecte pot include mici zgârieturi și altele asemenea. În acest caz, utilizarea acestui serviciu (Bunuri de înlocuire) va fi supusă plății unei taxe unice de 10% din prețul de achiziție al echipamentului original.
  4. În cazul în care tehnicianul service decide că Bunurile urmează să fie reparate, reparația se va aplica numai daunelor care împiedică utilizarea corespunzătoare a Bunurilor și nu va acoperi nicio altă daune. De exemplu, orice componente deteriorate cosmetic nu trebuie înlocuite, deoarece o astfel de deteriorare nu împiedică utilizarea corectă a acestora.
  5. Vânzătorul poate decide să repare componentele deteriorate sau, eventual, să le înlocuiască cu o piesă de schimb deja folosită, cu condiția ca această piesă de schimb să fie într-o stare adecvată, similară cu starea componentei care urmează să fie înlocuită și să nu aibă ca rezultat siguranța mai slabă sau împiedicarea utilizării corespunzătoare și integrale a Bunurilor. De exemplu, în loc de o apărătoare nouă, Vânzătorul poate utiliza o apărătoare care a fost deja folosită, dar este în stare adecvată. Dacă se ia decizia de a repara Bunurile, o astfel de reparație poate duce la deteriorare estetică (de exemplu, zgârieturile nu sunt îndepărtate), dar trebuie să ofere funcționalitate și siguranță neschimbate.
 7. Excepții, pentru care serviciile prevăzute la punctele 6 sau 7 nu vor fi furnizate în cazul Max Care:
  1. Pierderea sau furtul Bunurilor sau părți ale acestora. În cazul pierderii unei părți a Bunurilor, Vânzătorul poate decide să aplice o reducere la achiziționarea piesei pierdute, dar piesa în sine nu va fi furnizată gratuit. Înainte de a efectua orice reparație gratuită, Cumpărătorul va fi obligat să livreze toate piesele deteriorate.
  2. Orice daune care nu împiedică utilizarea Bunurilor în mod corespunzător și complet, cum ar fi zgârieturi sau daune minore.
  3. Orice daune cauzate de vandalism, din motive de protecție insuficientă a Bunurilor, de deteriorare sau din motive de neglijență în îngrijirea Bunurilor. De exemplu, în cazul în care Cumpărătorul lasă Bunurile nesupravegheate peste noapte încuiate într-un suport de biciclete. Se aplică principiul bunului simț, iar paguba trebuie să fie rezultatul unui accident/cădere sau ceva asemănător și să nu fie cauzată de lipsa grijii din partea Cumpărătorului.
  4. Orice daune cauzate de manipulare contrară bunului simț, Forță Majoră (în special, condiții meteorologice, terorism, fulger, inundații etc.), folosiți altfel decât cele stipulate în instrucțiunile de utilizare, orice utilizare extremă (de exemplu, la curse), utilizarea diferită pentru transport, prin supraîncărcarea produsului, expunerea la apă sau umiditate, prin ignorarea întreținerii necesare, instalare neprofesională sau manipulare a produsului sau prin depozitare iresponsabilă și altele asemenea.
  5. În caz de neglijență gravă în îngrijirea Bunurilor sau în cazul manipulării brutale a Bunurilor, care este contrară interesului natural al Cumpărătorului de a menține longevitatea Bunurilor.
  6. Pentru uzura obișnuită sau consumabile, ținând cont de vârsta vehiculului și de kilometrii parcurși. De exemplu, nu se aplică anvelopelor sau componentelor de frână uzate, pierderii treptate a capacității bateriei, uzurii părților cele mai solicitate, zgârieturilor și altele asemenea.
  7. Max Care poate fi utilizat în cadrul utilizării corespunzătoare și al bunului simț și este oferit atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice. Cu toate acestea, persoanele juridice pot utiliza Max Care numai dacă aceștia sunt angajații lor cei care conduc vehiculele și aceste întreprinderi nu folosesc vehiculele direct pentru a genera venituri. De exemplu, Max Care nu poate fi utilizat dacă Cumpărătorul operează un magazin de închiriere de trotinete, de sharing al trotinetelor, livrare de alimente și altele asemenea.
  8. În cazul în care deteriorarea are loc ca urmare a utilizării care intră în conflict cu manualul (ghidul) pentru a conduce în siguranță, care este publicat pe site-ul web al Vânzătorului și este disponibil pe această pagină.
  9. Uzura obișnuită, întreținere neglijată sau deteriorare din cauza efectului gradual al coroziunii, umidității, căldurii sau frigului.
  10. Consumabile (baterii, lichide de funcționare, becuri, cabluri, anvelope, plăcuțe de frânare, tuburi, elemente de suspensie etc.) sau deteriorarea accesoriilor, articole precum încărcătorul bateriei, reflectoarele etc.
  11. Deteriorarea Bunurilor care nu are impact asupra funcționalității sau utilizării Bunurilor (de exemplu, zgârieturi, colorare etc.).
  12. Deteriorarea Bunurilor prin întreținere de rutină, curățare, setare incorectă.
  13. Daune produse de foc, apă, abur, produse chimice etc.
  14. Pierderea Bunurilor sau a unor părți ale acestora.
  15. Daune cauzate de o acțiune intenționată a proprietarului Bunurilor sau a unei terțe părți, care are ca rezultat deteriorarea Bunurilor.
  16. Daune cauzate de acțiunea proprietarului Bunurilor sau a unui terț sub formă de neglijență deliberată. Neglijență deliberată înseamnă orice conduită (acțiune sau inacțiune), prin care apariția unei daune sau a altor prejudicii trebuie să fie anticipată sau așteptată, iar proprietarul Bunurilor înțelege că, printr-o astfel de acțiune sau inacțiune, va avea loc sau poate apărea dauna sau alt prejudiciu, dar presupune fără motive întemeiate că nu se va produce sau în cazul în care Cumpărătorul este la curent cu faptul că dauna va avea loc, dar nu-i pasă de producerea daunei.
  17. Neglijența deliberată include, printre altele, următoarele cazuri:
   1. Căderea Bunurilor
   2. Deteriorarea Bunurilor ca urmare a expunerii la orice activitate care implică riscuri, cum ar fi mersul rapid în offroad
  18. Deteriorarea Bunurilor cauzată de un copil sau de un animal de companie, în cazul în care proprietarul sau o terță parte nu acționează într-un mod care să prevină deteriorarea sau să limiteze probabilitatea deteriorării articolului.
  19. Daune produse de Bunuri cauzate de utilizarea Bunurilor contrar instrucțiunilor producătorului sau scopului pentru care este destinat articolul, inclusiv utilizarea oricăror accesorii neaprobate de producător.
  20. Deteriorarea Bunurilor cauzată de erori de software, instalare incorectă a software-ului.
  21. Deteriorarea Bunurilor ca urmare a fluctuațiilor sau întreruperii furnizării de energie electrică din orice motiv.
  22. Daune produse în legătură cu tulburări civile, evenimente de război sau expunere la radiații.
  23. Pentru orice daune aduse vieții, sănătății sau proprietății, altele decât Bunurile în cauză, ulterior și/sau în relație cauzală cu daunele aduse Bunurilor.
  24. Daune cauzate de împrumutul Bunurilor unei terțe părți cu vârsta sub 18 ani sau, eventual, unei persoane care nu cunoaște în mod corespunzător instrucțiunile de utilizare și modul de utilizare în siguranță a Bunurilor.
  25. Deteriorarea accesoriilor Bunurilor.
  26. Dacă nu este posibilă verificarea dacă Bunurile sunt acoperite de Max Care, de exemplu, în cazul în care un număr de serie este ilizibil sau deteriorat sau în cazul în care Bunurile în cauză nu pot fi identificate clar.
 8. Furnizarea serviciilor enumerate la punctul 6 va fi la discreția exclusivă a Vânzătorului, luând în considerare, în același timp, bunele maniere și bunul interes în furnizarea acestor servicii. Cu toate acestea, în cazul în care Vânzătorul decide să nu presteze servicii din motivele enumerate la punctul 7, Cumpărătorul renunță la dreptul de a contesta această decizie în orice mod și recunoaște că aceasta va fi decizia exclusivă a tehnicianului service al Vânzătorului. Dacă, totuși, Cumpărătorul nu este de acord cu decizia tehnicianului, Cumpărătorul va fi îndreptățit să solicite Vânzătorului reevaluarea de către un alt tehnician sau, eventual, poate conveni asupra unei reduceri la lucrările necesare, dar și aceasta va fi în conformitate cu competența exclusivă a Vânzătorului.
 9. Cumpărătorul trebuie să aibă grijă ca Bunurile să nu fie deteriorate și, în cazul în care se produc daune și Cumpărătorul dorește să solicite repararea gratuită, Cumpărătorul va fi obligat să notifice fără întârziere Vânzătorul despre această intenție.< /li>
 10. Serviciul Max Care poate fi prelungit numai în perioada de valabilitate, iar aceasta nu mai târziu de ultima zi înainte de expirare. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza orice prelungire ulterioară. Prelungirea poate avea loc automat, în cazul unui așa-numit abonament sau plăți recurente, sau efectuată manual de către Cumpărător pe baza unui e-mail de notificare sau a unui mesaj text primit de la Vânzător.
 11. Vânzătorul va trimite o confirmare scrisă prin e-mail către Cumpărător cu privire la proprietatea Max Care, specificând Bunurile, cărora li se aplică Max Care, în special numărul de serie al Bunurilor și datele de valabilitate de la până la.< /li>
 12. Dacă Max Care este reziliat, orice drept al Cumpărătorului la alte servicii Max Care va fi, de asemenea, reziliat, inclusiv retroactiv, indiferent de motivul rezilierii. De exemplu, în cazul în care prejudiciul are loc înainte de expirarea perioadei de valabilitate, dar Cumpărătorul nu solicită reparația. Max Care poate fi solicitat numai dacă este revendicat în perioada de valabilitate a Max Care. În cazul în care prejudiciul are loc în timp ce Max Care este valabil, dar nu este revendicat decât după expirarea perioadei de valabilitate, în acest caz, serviciile Max Care nu vor fi furnizate, deoarece nu se va putea dovedi dacă prejudiciul a avut loc înainte de data expirării sau după data de expirare.
 13. Max Care este oferit gratuit pentru perioada de probă inițială tuturor Cumpărătorilor ale căror bunuri se află pe lista de bunuri, pentru care Vânzătorul oferă acest serviciu. Cumpărătorul este de obicei informat despre activarea Max Care prin e-mail sau mesaj text, iar durata perioadei gratuite este întotdeauna comunicată clar. În această perioadă de probă gratuită, serviciul este furnizat în aceleași termeni și condiții ca și serviciul Max Care plătit, cu excepția opțiunii de rambursare în termen de 14 zile, deoarece este oferit gratuit. Perioada de încercare gratuită se va încheia automat la data specificată, cu excepția cazului în care Cumpărătorul plasează o comandă pentru următoarea perioadă plătită. Cumpărătorul va afla termenii clari referitori la preț în e-mailul și mesajul text care conțin oferta pentru prelungirea Max Care. Această ofertă va fi făcută la comandă pentru fiecare Cumpărător. În cazul în care Cumpărătorul alege să nu activeze prelungirea serviciului, acest serviciu va expira și nu va putea fi activat ulterior. Activarea serviciului cu plată este în întregime voluntară la discreția Cumpărătorului și existența unei perioade de probă gratuită nu implică nicio obligație de reînnoire a acestuia. O astfel de reînnoire nu este automată și necesită comanda și acordul Cumpărătorului.
 14. Dacă Cumpărătorul decide să prelungească serviciul Max Care, fie după perioada de probă gratuită, fie prin prelungirea serviciului deja plătit, această extensie are loc pe site-ul Vânzătorului pe baza e-mailului sau a mesajului text primit care conține oferta pentru prelungire. Excepție o constituie situația în care Cumpărătorul a optat în timpul reînnoirii anterioare pentru așa-numitele plăți repetate (recurente) sub formă de abonament automat. La reînnoirea serviciului Max Care, Cumpărătorul poate alege dintre mai multe opțiuni de reînnoire în funcție de perioada aleasă (de exemplu, lunar, anual, semestrial etc.) și între două metode de plată: plăți unice sau automate recurente (repetate) sub forma de abonament. În cazul plății unice, Cumpărătorul plătește pentru perioada selectată. Înainte de sfârșitul perioadei de abonament, Cumpărătorul va fi notificat din nou cu privire la sfârșitul perioadei și i se va oferi opțiuni de extindere Max Care. În cazul în care metoda de plată recurentă este activată, înainte de debitarea taxei pentru următoarea perioadă selectată, Cumpărătorul va primi o notificare prin e-mail cu privire la comisionul care urmează să fie debitat în curând, și aceasta cu cel puțin trei zile înainte de data la care taxa este debitată de Cardul de plată al cumpărătorului. Cumpărătorul poate anula reînnoirile automate și plățile repetate (recurente) în orice moment pe durata serviciului Max Care. Acest lucru se poate face folosind orice link Max Care furnizat în e-mailurile primite care oferă serviciul Max Care sau în e-mailul de notificare a Cumpărătorului cu privire la următoarea plată. Anularea plăților recurente este apoi foarte ușor de efectuat printr-un singur clic, anulând reînnoirea automată a serviciului Max Care.
 15. Serviciul plătit Max Care poate fi anulat în orice moment, inclusiv dezactivarea plăților recurente (repetate). Cumpărătorul trebuie doar să facă clic pe linkul din orice e-mail sau mesaj text primit de la Vânzător în legătură cu Max Care. Ulterior, Cumpărătorul poate să dezactiveze singur recurența (reînnoirea automată) sau să dezactiveze Max Care pe site-ul Vânzătorului. Dacă dezactivarea Max Care are loc în termen de 14 zile de la reînnoire, Vânzătorul va returna cumpărătorului suma rămasă în contul specificat de Cumpărător. Dacă Cumpărătorul preferă o altă formă de anulare Max Care, Cumpărătorul poate face acest lucru contactând serviciul pentru clienți al Vânzătorului prin orice canal de contact, de exemplu prin e-mail sau telefon. Detaliile de contact ale vânzătorului sunt publicate pe site-ul web al vânzătorului în secțiunea Contact și sunt, de asemenea, disponibile făcând clic pe aceast link.

GDPR

Protecția datelor cu caracter personal

Pentru informații mai detaliate despre protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să vizitați această pagină dedicată.

Adăugat în coșul dumneavoastră
Cantitate
Total
Există 0 produse în coș. Există 0 produse în coș.
Total (taxe incluse)
Continuați cumpărăturile